Wanneer het probleem duidelijk is maar de oorzaak onbekend

HomeVoor wieBaby's

Baby's

Een vlotte zwangerschap en een natuurlijke geboorte bieden de beste start voor de baby. Interne of externe factoren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte kunnen een verhoogde spanning bij de baby teweeg brengen met diverse symptomen tot gevolg.

Een Cranio-sacraal therapeut behandelt in principe enkel lichamelijk gezonde baby’s en kinderen. Indien er zich alarmsignalen voordoen verwijzen we onmiddellijk door naar een arts.

Er wordt altijd een uitgebreide anamnese afgenomen die de gehele zwangerschap tot en met de bevalling omvat. De baby wordt van kop tot teen bekeken en er wordt ook tijd genomen om naar het verhaal van de ouders te luisteren en de baby te observeren.

Verhoogde spanning

Oorzaken van verhoogde spanning bij de baby kunnen liggen bij een moeilijke bevalling en/of zwangerschap, een kunstverlossing, een spoedkeizersnede, een snelle bevalling of wanneer de baby in nood is gekomen, stress en spanning bij de moeder of de omgeving. Deze spanningen zorgen voor  een overprikkeling  van het orthosympatisch zenuwstelsel en dit kan resulteren in symptomen bij de baby zoals onrust, meer huilen dan andere kinderen, darmkrampen, voorkeurshouding, plagiocephalie (afgeplat hoofdje), slecht drinken, veel oprispingen, reflux-klachten, niet goed in zijn vel zitten, slecht doorslapen… Bij grotere kinderen kan dit zich uiten in symptomen als buikpijn, nachtmerries, agressiviteit, faalangst, concentratiestoornissen, verminderde motorische vaardigheden, zich niet lekker in z’n vel voelen, hoofdpijn,…

Evenwicht herstellen

Het autonoom zenuwstelsel bestaat uit het orthosympathisch en het parasympatisch zenuwstelsel. Het orthosympatisch zenuwstelsel geeft ons de ‘fight en flight’ functies en doet ons overdag functioneren. Het parasympathisch zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust en komt vooral ’s nachts aan bod.

Bij de geboorte krijgt de baby een grote hoeveelheid orthosympathische prikkels. De baby kan angst en mogelijk paniek ervaren tijdens de weeën en de geboorte. Tijdens de bevalling zijn er momenten van hoge hartfrequenties. Bij probleemgeboorten en kunstverlossingen zal deze overprikkeling nog sterker zijn.

Veel  voorkomende symptomen en klachten  bij baby’s hebben te maken met een verstoord evenwicht tussen orthosympathicus en parasympathicus.  Cranio-sacraal therapie ondersteunt  de parasympathicus  en brengt weer rust en zorgt voor een gezond evenwicht.

Hoe verloopt de behandeling van een baby?

De baby houdt de luier en de kleertjes aan.
Tijdens de behandeling kan de baby huilen. De toegepaste technieken zijn heel zacht en doen de baby geen pijn. Huilen is voor hem de manier om de frustraties en spanningen los te laten. Er worden geen manipulaties of klemtechnieken toegepast. We betrekken de ouders altijd bij de behandeling van hun baby.
De duur van een behandeling varieert van 30 minuten tot een uur.

Waarom zo vlug mogelijk behandelen?

Indien we baby's en jonge kinderen ondersteunen om vroege trauma's te verwerken zijn ze vrij om zich volledig te ontplooien. Het is nooit te laat om de effecten van een moeilijke zwangerschap of bevalling te behandelen, maar hoe vlugger hoe beter.

Baby’s en kinderen worden bij voorkeur behandeld door een therapeut die een specialisatie in pediatrische CranioSacraal therapie gevolgd heeft.